The Wood Factory, chúng tôi đt lò hơi sy g bng g sồi và gỗ óc chó vn thi ra t quá trình sn xut sn phm ni tht. Không dùng đin, gas, du hay bt kỳ loai khí đt nào va gây ô nhim môi trường va tn kém và ph thuc.

 

Mục tiêu ca chúng tôi là: TIT KIM NĂNG LƯỢNG, TIT KIM CHI PHÍ SN XUT, BO V MÔI TRƯỜNG, PHÁT TRIN BN VNG.

Sn phm nội thất gỗ sồi và gỗ óc chó tự nhiên của The Wood Factory được mang đến các bn vi giá thành tt nht và thân thin môi trường.